Εκτύπωση

Διοίκηση Στατιστικής Υπηρεσίας

Γραφείο Διευθυντή

Σταύρος Καραγιώργης

Ε:director@cystat.mof.gov.cy

T: 22602102

Γενικές Πληροφορίες

Ε:enquiries@cystat.mof.gov.cy

T: 22602129

Αρχείο, Δημοσιεύματα και Βοηθητικές Υπηρεσίες

Σταυρούλα Γρουτίδου

Ε:sgroutidou@cystat.mof.gov.cy

T: 22602130

Λογιστήριο

Ελευθερία Ευσταθιάδου

Ε:enquiries@cystat.mof.gov.cy

T: 22602103Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία