Εκτύπωση

Εργοδότηση Προσωπικού

Ανοικτές Διαδικασίες


 

Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες Υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών για τα έτη 2023-2024 (Κλ. Α1)
 
Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5501, ημερ. 27/01/2023, δημοσιεύεται ανακοίνωση για τον τελικό πίνακα των αιτητών, με σειρά κατάταξης ανά επαρχία προτίμησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν για τα έτη 2023-2024 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών.

Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Βοηθός Στατιστικών Ερευνών)

 

Σημείωση: Οι πίνακες υποψηφίων που θα καταρτιστούν θα είναι συμπληρωματικοί των πινάκων που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αρ. 5402, ημερ. 31/12/2021. Συνεπώς, τα άτομα που περιλαμβάνονται ήδη στους πίνακες αυτούς δεν θα πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση, καθότι η κατάταξη στους συμπληρωματικούς πίνακες θα έπεται εκείνης των προηγούμενων πινάκων.

Πίνακες που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αρ. 5402, ημερ. 31/12/2021

 


Διαδικασίες που Έχουν Ολοκληρωθεί


 

Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών, για τα έτη 2022-2024 (Κλ. Α1)

Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5402, ημερ. 31/12/2021, δημοσιεύεται ανακοίνωση για τον τελικό πίνακα των αιτητών, με σειρά κατάταξης ανά επαρχία προτίμησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν για τα έτη 2022-2024 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών.

Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Βοηθός Στατιστικών Ερευνών)

 

 

Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Κλ. Α8)

Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5400, ημερ. 23/12/2021, δημοσιεύεται ανακοίνωση για τον τελικό πίνακα των αιτητών, με σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν εντός του 2022 και του 2023 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Λειτουργού Στατιστικής.

Τελικός Πίνακας Υποψήφιων (Λειτουργός Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών Κλ. Α8)


 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση καθηκόντων απογραφέα στην Απογραφή Πληθυσμού 2021

Η Στατιστική Υπηρεσία απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση καθηκόντων απογραφέα στην Απογραφή Πληθυσμού 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο ηλεκτρονικά, στoν ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.census2021.cystat.gov.cy/Employment.  

 


 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργοδότηση προσωπικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Στατιστική Υπηρεσία ως ακολούθως:

Τ: 22602130, 22602132
Φ: 22661313
Ε: enquiries@cystat.mof.gov.cyΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία