Εκτύπωση

Διακήρυξη για την Ποιότητα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ)

Οι Εθνικές Στατιστικές Αρχές, οι Άλλες Εθνικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση ευρωπαϊκών στατιστικών, δεσμεύονται για παροχή στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας. Η δέσμευση αυτή διατυπώνεται στη "Διακήρυξη για την Ποιότητα του ΕΣΣ" που έχει υιοθετηθεί από τους επικεφαλής των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και της Eurostat. Η Διακήρυξη αυτή περιλαμβάνεται, επίσης, στο προοίμιο του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.

 

 

 


Σχετικά αρχεία: 

 

Αρχείο Acrobat Reader Διακήρυξη για την Ποιότητα του ΕΣΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία