Εκτύπωση

Κέντρο Υποστήριξης Δεδομένων Ε.Ε. (ESDS)

Από την 1η Οκτωβρίου 2004, οι πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT) στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/eurostat, είναι διαθέσιμες δωρεάν στους χρήστες. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων της EUROSTAT καθώς επίσης τις εκδόσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Η EUROSTAT δημιούργησε με όλα σχεδόν τα κράτη μέλη ένα δίκτυο κέντρων παροχής υποστήριξης. Αποστολή τους είναι να παρέχουν βοήθεια και καθοδήγηση σε διαδικτυακούς χρήστες ευρωπαϊκών στατιστικών δεδομένων δηλαδή σε χρήστες της ιστοσελίδας της EUROSTAT.

 

Η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου έχει δημιουργήσει το Κέντρο Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων του οποίου ο ρόλος είναι να παρέχει υποστήριξη στους χρήστες για τα ακόλουθα:

  • Ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δεδομένων/ εκδόσεων
  • Επιβεβαίωση δεδομένων
  • Μεθοδολογικές πληροφορίες
  • Τεχνική υποστήριξη

 

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων μέσω:

  • Τηλεφώνου στον αριθμό: 22605151
  • Φαξ στον αριθμό: 22661313


Εξυπηρέτηση: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:30 - 15:00.Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία