Εκτύπωση

Εκδόσεις Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

Επιλογή εκδόσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:

 


Έκδοση 2021

 Έκδοση 2020

Έκδοση 2019

Έκδοση 2019

Έκδοση 2018

Έκδοση 2018

 

 

Σχετικός σύνδεσμoς: Εκδόσεις EurostatΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία