Εκτύπωση

Σχέδιο Δημοσίευσης της Στατιστικής Υπηρεσίας

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της συμμόρφωσης της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (N.184(I)/2017)), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το "Σχέδιο Δημοσίευσης της Στατιστικής Υπηρεσίας". Το Σχέδιο Δημοσίευσης περιέχει τις κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει.

 


 

Σχετικά αρχεία: 

Σχέδιο Δημοσίευσης της Στατιστικής Υπηρεσίας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία