Εκτύπωση

Επιθεωρήσεις Ομοτίμων

Η ποιότητα αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών στατιστικών, σε έναν κόσμο που βιώνει μια αυξανόμενη τάση άμεσης πληροφόρησης και νέων προκλήσεων. Ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (Κώδικας) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του κοινού πλαισίου ποιότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ).


Στο πλαίσιο αυτό, είναι καίριας σημασίας για το ΕΣΣ να έχει έναν μηχανισμό επιθεώρησης - τις Επιθεωρήσεις Ομοτίμων - ώστε να υποστηρίζει, με τεκμηριωμένα στοιχεία, αυτήν την αυτοδέσμευση για τήρηση του Κώδικα. Σκοπός των επιθεωρήσεων είναι να αξιολογηθεί η συμμόρφωση/ευθυγράμμιση με τον Κώδικα και να βοηθηθούν οι Στατιστικές Υπηρεσίες  που περιλαμβάνονται στο ΕΣΣ να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τα εθνικά στατιστικά συστήματα, ακόμα περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο διαβεβαιώνουν τους χρήστες για τη δέσμευση του ΕΣΣ ως προς την ποιότητα, υποστηρίζοντας την εμπιστοσύνη τους προς τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Στην Κύπρο η πρώτη επιθεώρηση ομοτίμων πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, 2006 και η δεύτερη τον Μάρτιο, 2015. Η τρίτη επιθεώρηση ομοτίμων για το Εθνικό Στατιστικό Σύστημα της Κύπρου διεξήχθηκε κατά την περίοδο 6 - 10 Μαρτίου, 2023.

Οι επιθεωρήσεις ομοτίμων διενεργούνται με τυποποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης από εθνικές στατιστικές αρχές. 
  • Ανάλυση αυτών των ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης από την ομάδα επιθεώρησης ομοτίμων. 
  • Επίσκεψη στη χώρα από την ομάδα επιθεώρησης ομοτίμων. 
  • Σύνταξη της τελικής έκθεσης και των συνακόλουθων συστάσεων από την ομάδα επιθεώρησης ομοτίμων. 
  • Μετά την επίσκεψη επιθεώρησης ομοτίμων, η εθνική στατιστική υπηρεσία, σε συνεργασία με τις άλλες εθνικές στατιστικές αρχές που τελούν υπό επιθεώρηση, θα συγκεκριμενοποιήσουν τις συστάσεις σε βελτιωτικές ενέργειες, ενώ η εφαρμογή τους θα παρακολουθείται από τη Eurostat σε ετήσια βάση.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης καθώς επίσης και οι βελτιωτικές δράσεις για κάθε χώρα ξεχωριστά είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Eurostat. Τα αρχεία που σχετίζονται με την Κύπρο είναι επίσης διαθέσιμα πιο κάτω (σχετικά αρχεία).

 


Σχετικά αρχεία: 

 

Αρχείο Acrobat Reader Αξιολόγηση Κυπριακού Στατιστικού Συστήματος 2006 - Έκθεση (EN)

Αρχείο Acrobat Reader Αξιολόγηση Κυπριακού Στατιστικού Συστήματος 2006 - Ενημερωτικό Σημείωμα

Αρχείο Acrobat Reader Αξιολόγηση Κυπριακού Στατιστικού Συστήματος 2015 - Έκθεση (EN)

Αρχείο Acrobat Reader Αξιολόγηση Κυπριακού Στατιστικού Συστήματος 2015 - Βελτιωτικές Δράσεις (EN)

 Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία