Εκτύπωση

Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ)

Το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESS QAF), συμπληρώνει τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (Κώδικας) και αναλύει σε μεγαλύτερο επίπεδο τις αρχές και τους δείκτες που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνει μεθόδους, εργαλεία και καλές πρακτικές, ανά αρχή και δείκτη του Κώδικα, που παρέχουν καθοδήγηση και μπορούν να αποτελέσουν απόδειξη εφαρμογής του Κώδικα.

 


Σχετικά αρχεία: 

Αρχείο Acrobat Reader Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού ΣυστήματοςΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία