Εκτύπωση

Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές

Οι βασικές αρχές για την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών επίσημων στατιστικών και το θεσμικό περιβάλλον, στο πλαίσιο των οποίων τα μέλη του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ) λειτουργούν, περιλαμβάνονται στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (Κώδικας). 

Ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος (SPC) στις 24 Φεβρουαρίου 2005, αναθεωρήθηκε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC) τον Σεπτέμβριο του 2011 και μετέπειτα τον Νοέμβριο του 2017.

O Κώδικας καθορίζει 16 αρχές οι οποίες αναφέρονται στα ακόλουθα: Ένα σύνολο δεικτών ορθής πρακτικής για κάθε μια από τις 16 αρχές παρέχει μια αναφορά για τον έλεγχο της εφαρμογής του Κώδικα, η οποία είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη του ΕΣΣ.

Ως βοηθητικό έγγραφο για την εφαρμογή του Κώδικα, υπάρχει το “Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος”, το οποίο παρέχει ένα συνονθύλευμα από μεθόδους, εργαλεία και καλές πρακτικές, που σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών του Κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για παρακολούθηση της προόδου στην εφαρμογή του Κώδικα και για ενίσχυση της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας των Στατιστικών Αρχών που ανήκουν στο ΕΣΣ, έχουν καθιερωθεί οι επιθεωρήσεις ομοτίμων (peer reviews). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 


Σχετικά αρχεία: 

Αρχείο Acrobat Reader Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία