Εκτύπωση

Πολιτική Αναθεωρήσεων

Η "Πολιτική Αναθεωρήσεων" της Στατιστικής Υπηρεσίας περιγράφει τους γενικούς κανόνες και αρχές που διέπουν τη διαδικασία αναθεώρησης στοιχείων που δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πολιτικής, η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει κατάλογο προγραμματισμένων αναθεωρήσεων σε ετήσια βάση, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Ημερολογίου Ανακοινώσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας.

 


Σχετικά αρχεία: 

Πολιτική Αναθεωρήσεων της Στατιστικής ΥπηρεσίαςΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία