Εκτύπωση

Πολιτική Διάδοσης Στατιστικών Δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου

Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Στατιστική Υπηρεσία παρέχει υψηλής ποιότητας στατιστική πληροφόρηση, μέσω της διαδικτυακής Πύλης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τη χρήση στατιστικών προϊόντων όπως είναι οι ανακοινώσεις, οι διαδραστικοί πίνακες, οι προκαθορισμένοι πίνακες, τα μεταδεδομένα, τα πληροφοριακά γραφήματα και οι εκδόσεις.


Οι αρχές και το νομικό πλαίσιο που διέπουν τη διάδοση επίσημων στατιστικών δεδομένων από τη Στατιστική Υπηρεσία, καθορίζονται και επεξηγούνται  στο έγγραφο, «Πολιτική Διάδοσης Στατιστικών Δεδομένων». Περιλαμβάνονται επίσης, τα κύρια μέσα διάχυσης των πληροφοριών, τα στατιστικά προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται προς τους χρήστες. Επιπρόσθετα, στο έγγραφο περιγράφονται οι διαδικασίες αναθεώρησης στοιχείων και διαχείρισης σφαλμάτων. Σχετικά αρχεία:

 Πολιτική Διάδοσης Στατιστικών Δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΚύπρουΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία