Συνθήκες Διαβίωσης, Κοινωνική Προστασία - Ερωτηματολόγια Ερευνών


Επιλογές
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2023
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2023
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2022
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2021
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Εσόδων και Δαπανών των Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Επιχειρήσεις 2020
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Εσόδων και Δαπανών των Ταμείων Προνοίας, Συνταξιοδότησης, Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Άλλων Βοηθημάτων – Δήμοι 2020
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Εσόδων και Δαπανών των Ταμείων Προνοίας, Συνταξιοδότησης, Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Άλλων Βοηθημάτων - Ημικρατικοί Οργανισμοί 2020
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Εσόδων και Δαπανών των Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης – Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας 2020
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Εσόδων και Δαπανών των Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Τράπεζες 2020
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Εσόδων και Δαπανών των Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Συντεχνίες 2020


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία