Ερωτηματολόγια Ερευνών


Επιλογές
Ερωτηματολόγιο
Δημοτική Εκπαιδευση - Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2018/19
Ερωτηματολόγιο
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2017/18
Ερωτηματολόγιο
Συνδεσμος Γονέων για Προδημοτική Εκπαιδευση - Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2017/18
Ερωτηματολόγιο
Συνδεσμος Γονέων για Δημοτική, Μέση και Ειδική Εκπαιδευση - Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2017/18
Ερωτηματολόγιο
Προσχολική και Προδημοτική Εκπαιδευση - Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2017/18
Ερωτηματολόγιο
Μέση Εκπαιδευση - Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2017/18
Ερωτηματολόγιο
Μεταλυκειακά Ινστιτουτά Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2017/18
Ερωτηματολόγιο
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2017/18
Ερωτηματολόγιο
Ειδική Εκπαίδευση - Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2017/18
Ερωτηματολόγιο
Δημοτική Εκπαιδευση - Ετήσια Έρευνα Εκπαίδευσης, 2017/18


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία