Ορισμοί για τους Δείκτες Εκπαίδευσης


Ορισμοί που χρησιμοποιούνται για τους δείκτες εκπαίδευσηςΑκαθάριστη Αναλογία Εγγραφών
Η ακαθάριστη αναλογία εγγραφών σε κάποιο επίπεδο εκπαίδευσης εξάγεται αφού διαιρεθεί ο συνολικός αριθμός μαθητών στο επίπεδο αυτό, ασχέτως ηλικίας, με τον πληθυσμό της ομάδας ηλικίας που θα έπρεπε να είχαν εγγραφεί σ’ αυτό το επίπεδο με βάση τους κανονισμούς της χώρας.Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία