Δείκτης Τιμών Κατοικιών - ESMS


Μεθοδολογικό σημείωμα για το Δείκτη Τιμών Κατοικιών - ESMS
Για μεθοδολογικές πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευθείτε το σημείωμα "HPI-ESMS-EL"


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία