Δείκτης Τιμών Καταναλωτή


Μεθοδολογικό σημείωμα για το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή – ΔΤΚ


Για μεθοδολογικές πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευθείτε το σημείωμα "CPI-Methodological_Note".

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία