Εργατικό Κόστος και Απολαβές - Εκδόσεις


Επιλογές
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
31/10/2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - 2020 (EΛ)

Η έκθεση παραθέτει στοιχεία για το εργατικό κόστος, τις ώρες εργασίας και το εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας. Τα αποτελέσματα αναλύονται κατά οικονομική δραστηριότητα και μέγεθος της επιχείρησης. Τα στοιχεία αναφέρονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Summary_Report_Labour_Cost_Survey-2020-EL-311022.pdf
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/11/2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - 2016 (EΛ)

Η έκθεση παραθέτει στοιχεία για το εργατικό κόστος, τις ώρες εργασίας και το εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας. Τα αποτελέσματα αναλύονται κατά οικονομική δραστηριότητα και μέγεθος της επιχείρησης. Τα στοιχεία αναφέρονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Summary_Report_Labour_Cost_Survey-2016-EL-131118.pdf
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
15/07/2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - 2014 (EΛ, EN)

Η έκθεση περιέχει στοιχεία για τις απολαβές των υπαλλήλων (ωριαίες, μηνιαίες και ετήσιες απολαβές), σε σχέση με τα ατομικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων (φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διάρκεια υπηρεσίας, ψηλότερο ολοκληρωμένο επίπεδο μόρφωσης, κλπ.) καθώς και του εργοδότη τους (οικονομική δραστηριότητα, μέγεθος επιχείρησης, κλπ.). Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και την ποσοστιαία κατανομή των υπαλλήλων.

EARNINGS_SURVEY_RESULTS-2014-150716.pdf
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
30/10/2013
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - 2010 (EΛ, EN)

Η έκθεση περιέχει στοιχεία για τις απολαβές των υπαλλήλων (ωριαίες, μηνιαίες και ετήσιες απολαβές), σε σχέση με τα ατομικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων (φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διάρκεια υπηρεσίας, ψηλότερο ολοκληρωμένο επίπεδο μόρφωσης, κλπ.) καθώς και του εργοδότη τους (οικονομική δραστηριότητα, μέγεθος επιχείρησης, κλπ.). Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και την ποσοστιαία κατανομή των υπαλλήλων.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ 2010 (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
30/07/2010
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - 2006 (EΛ, EN)

Η έκθεση περιέχει στοιχεία για τις απολαβές των υπαλλήλων (ωριαίες, μηνιαίες και ετήσιες απολαβές), σε σχέση με τα ατομικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων (φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διάρκεια υπηρεσίας, ψηλότερο ολοκληρωμένο επίπεδο μόρφωσης, κλπ.) καθώς και του εργοδότη τους (οικονομική δραστηριότητα, μέγεθος επιχείρησης, κλπ.). Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και την ποσοστιαία κατανομή των υπαλλήλων. €17,00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ 2006 (EL, EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία