Εκδόσεις


Επιλογές
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
31/01/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - 2004 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στους τομείς των κατασκευών και στέγασης. Αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή, τα έξοδα, τις επενδύσεις, τις τιμές των οικοδομικών υλικών, τις κατοικίες που συμπληρώθηκαν, τις οικιστικές μονάδες κατά τύπο και ανέσεις, τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν κ.ά. €11,50

Κατασκευές ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2004  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
26/01/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ - 2003-2004 (EN)

Οι στατιστικές σε συνοπτική μορφή αφορούν τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην Κύπρο. Αποτελούν χρήσιμο οδηγό για άλλες στατιστικές εκδόσεις και πηγές της χώρας. €25,50

Διαθεματικές Στατιστικές ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2003 & 2004  (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
23/01/2006
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - 1995-2003 (EΛ, EN)

Η έκθεση παρέχει χρονολογικές σειρές με στατιστικές πληροφορίες για την Κυπριακή οικονομία, με στοιχεία για τους εθνικούς λογαριασμούς για την περίοδο 1995-2003. Επί πλέον, βασικά στοιχεία των λογαριασμών, παρουσιάζονται συνοπτικά από το 1960. €11,50

Εθνικοί Λογαριασμοί NATIONAL ACCOUNTS, 1995-2003.pdf
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
20/01/2006
ΑΡΘΡΟ - ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ Ε.Ε. - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ «ΠΡΩΤΙΑ» ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ - 20 ΙΑΝ 2006 (EΛ)

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που ταξινόμησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) έχουν προσδιοριστεί για κάθε χώρα μέλος ορισμένα στοιχεία στα οποία υπερέχει έναντι των άλλων χωρών της Ε.Ε..

Διαθεματικές Στατιστικές ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ Ε.Ε. - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ «ΠΡΩΤΙΑ» ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ, 20 ΙΑΝ 2006 (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
20/01/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - 2004 (EΛ, EN)

Στατιστικές για τους εσωτερικούς ασθενείς, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τους εξωτερικούς ασθενείς, τα ποσοστά καταλήψεως κλινών και τον αριθμό ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Οι εσωτερικοί ασθενείς που έτυχαν νοσηλείας και απολύθηκαν από τα νοσοκομεία και οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν, αναλύονται σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους , το είδος της ασθένειας και της χειρουργικής επέμβασης. Οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών, ταξινομούνται κατά ειδικότητα, κατηγορία ασθενών και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. €13,50

Υγεία ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2004 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
18/01/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 2003 (EΛ, EN)

Στοιχεία για το προσωπικό που ενασχολείται και τις δαπάνες στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) που αφορούν στις δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και για τις πηγές χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας. €8,50

Έρευνα και Ανάπτυξη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2003 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/01/2006
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - 2003 (EΛ, EN)

Στατιστικές αστυνομίας, δικαστηρίων και φυλακών. Η ανάλυση καλύπτει τα αδικήματα που καταγγέλλονται στην Αστυνομία, τους ενήλικες που προσάγονται σε δίκη για σοβαρά αδικήματα, νεαρούς οι οποίοι ενέχονται στη διάπραξη μικροπαραβάσεων και σοβαρών αδικημάτων, όλα τα πρόσωπα που προσάγονται στο δικαστήριο καθώς επίσης εισδοχές και απολύσεις από τη φυλακή. €11,50

Συνθήκες Διαβίωσης, Κοινωνική Προστασία ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2003 (EL, EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/01/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΟΚΤ 2005 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΟΚΤ 2005  (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/12/2005
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΣΕΠ 2005 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΣΕΠ 2005 (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
01/12/2005
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - 2004 (EΛ, EN)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στα νοικοκυριά. Περιλαμβάνει στοιχεία για το εργατικό δυναμικό δηλαδή τους απασχολούμενους και τους άνεργους κατά οικονομική δραστηριότητα, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία, φύλο κλπ. €13,50

Αγορά Εργασίας ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2004 (EL, EN


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία