Εκδόσεις


Επιλογές
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/08/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΜΑΙΟΣ 2006 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA-EXTRA _EU_TRADE_ MAY2006.pdf
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/08/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 2005 (EΛ, EN)

Οικονομικοί λογαριασμοί του ευρύτερου τομέα των Μεταφορών, και Επικοινωνιών. Στοιχεία για τους διάφορους τύπους και κατηγορίες των μηχανοκινήτων οχημάτων, εγγεγραμμένων και εν κυκλοφορία, για τα τροχαία δυστυχήματα, για το οδικό δίκτυο, για τις στατιστικές ναυσιπλοϊας, και αεροπορικής κίνησης, τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και τις Τηλεπικοινωνίες. €13,50

Υπηρεσίες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2005 (EL, EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
07/08/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ) - ΙΑΝ-ΑΠΡ 2006 (EN)

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων και εξαγωγών/αποστολών εγχώριων παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδιασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ), ΙΑΝ-ΑΠΡ 2006  (EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
31/07/2006
ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - 2003 (EΛ)

Η έρευνα έχει καλύψει τα νοικοκυριά τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές και συγκέντρωσε στοιχεία για το επίπεδο του εισοδήματος και της δαπάνης των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τις δαπάνες που ταξινομούνται με βάση το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών, την κατανομή του εισοδήματος βάση της πηγής, καθώς επίσης και χρήσιμες πληροφορίες για τη δημιουργία κοινωνικο-οικονομικών δεικτών για το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού. €17,00

Συνθήκες Διαβίωσης, Κοινωνική Προστασία ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2003    (EL)
Εξαμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
24/07/2006
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΑΝ - ΙΟΥN - 2006 (EN)

Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες που να δίνουν μια περιεκτική εικόνα για τις σημαντικότερες βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στην Κυπριακή Οικονομία. Παρουσιάζονται μηνιαία στοιχεία για τους τελευταίους είκοσι μήνες, τριμηνιαία στοιχεία για τα τελευταία οκτώ τρίμηνα και ετήσια στοιχεία για τα τελευταία τρία χρόνια. Κάποιες σειρές παρουσιάζονται με εποχικά διορθωμένα στοιχεία καθώς επίσης ως κινητός μέσος των εποχικά διορθωμένων στοιχείων. €6,50

Διαθεματικές Στατιστικές ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΑΝ - ΙΟΥN 2006  (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
10/07/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΑΠΡ 2006 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA-EXTRA_EU_TRADE-APR2006.pdf
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
21/06/2006
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ - ΑΠΡ 2006 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δώδεκα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια.

Διαθεματικές Στατιστικές MONTHLY_ECON_IND_JAN-APR2006_EL.pdf
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
19/06/2006
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (EΛ)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας για άτομα με μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ανικανότητας, η οποία ήταν μέρος της έρευνας Εργατικού Δυναμικού του 2002. Η έκδοση περιλαμβάνει πίνακες σχετικά με την ύπαρξη μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας ή ανικανότητας, τις κυριότερες κατηγορίες μακροχρόνιων προβλημάτων, την αιτία και τη διάρκεια τους καθώς και τους περιορισμούς που προκύπτουν όσον αφορά στην εργασία.

Υγεία ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ �ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
Εξαμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/06/2006
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΟΥΛ - ΔΕΚ - 2005 (EN)

Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες που να δίνουν μια περιεκτική εικόνα για τις σημαντικότερες βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στην Κυπριακή Οικονομία. Παρουσιάζονται μηνιαία στοιχεία για τους τελευταίους είκοσι μήνες, τριμηνιαία στοιχεία για τα τελευταία οκτώ τρίμηνα και ετήσια στοιχεία για τα τελευταία τρία χρόνια. Κάποιες σειρές παρουσιάζονται με εποχικά διορθωμένα στοιχεία καθώς επίσης ως κινητός μέσος των εποχικά διορθωμένων στοιχείων. €11,50

Διαθεματικές Στατιστικές ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΟΥΝ - ΔΕΚ 2005  (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/06/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΜΑΡ 2006 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA-EXTRA_EU_TRADE-MAR2006.pdf


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία