Εκδόσεις


Επιλογές
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
29/05/2007
ΑΡΘΡΟ - Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΩΡΑ (Μάϊος ) - 2007 (EΛ, EN)

Γενικές Πληροφορίες Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΩΡΑ (Μάϊος 2007)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
23/05/2007
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - 2005 (EΛ, EN)

Ετήσια στοιχεία για τα οικονομικά χαρακτηριστικά όλων των δραστηριοτήτων που ταξινομούνται στα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια. Τα στοιχεία αφορούν τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, τους μισθούς και τα ημερομίσθια, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία και τις πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις. €6,50

Υπηρεσίες HOTELS_RESTAURANTS_2005.pdf
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
22/05/2007
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) ΙΑΝ - ΑΠΡ - 2007 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δώδεκα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια.

Διαθεματικές Στατιστικές ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) ΙΑΝ - ΑΠΡ 2007  (EL)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/05/2007
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΦΕΒ 2007 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA-EXTRA_EU_TRADE_ FEB 2007.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
20/04/2007
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΙΑΝ 2007 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA-EXTRA_EU_TRADE_JAN2007.pdf
Εξαμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/04/2007
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΟΥΛ - ΔΕΚ - 2006 (EN)

Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες που να δίνουν μια περιεκτική εικόνα για τις σημαντικότερες βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στην Κυπριακή Οικονομία. Παρουσιάζονται μηνιαία στοιχεία για τους τελευταίους είκοσι μήνες, τριμηνιαία στοιχεία για τα τελευταία οκτώ τρίμηνα και ετήσια στοιχεία για τα τελευταία τρία χρόνια. Κάποιες σειρές παρουσιάζονται με εποχικά διορθωμένα στοιχεία καθώς επίσης ως κινητός μέσος των εποχικά διορθωμένων στοιχείων. €6,50

Διαθεματικές Στατιστικές ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΟΥΛ - ΔΕΚ 2006  (EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/04/2007
ΑΡΘΡΟ - Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 11-15_04_2007) (EΛ)

Γενικές Πληροφορίες Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 11-15_04_2007) (EL)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
02/04/2007
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ) - ΙΑΝ-ΔΕΚ 2006 (EN)

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων και εξαγωγών/αποστολών εγχώριων παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδιασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ), ΙΑΝ-ΔΕΚ 2006  (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
29/03/2007
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΔΕΚ 2006 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΔΕΚ 2006  (EN)
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
22/03/2007
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) ΙΑΝ - ΦΕΒ - 2007 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δώδεκα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια.

Διαθεματικές Στατιστικές ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) ΙΑΝ - ΦΕΒ 2007  (EL)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία