Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση 2023

24/01/23
Λήψη Αρχείου Word


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (INFOGRAPHIC)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία