Νεότερα Στοιχεία: Εγκληματολογικές Στατιστικές

2016-2017

12/06/19
Λήψη Αρχείου Word


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία