Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Στοιχεία για την απασχόληση στην Κυβέρνηση ανά κατηγορία: Δημόσια Υπηρεσία, Εκπαιδευτική Υπηρεσία και Δυνάμεις Ασφαλείας.

Μέθοδος

Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων αναφορικά με τους υπαλλήλους της Κυβέρνησης, που λαμβάνονται σε μηνιαία βάση από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (διοικητικά αρχεία). Τα στοιχεία αφορούν σε άτομα τα οποία πληρώθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας απασχόλησης.

Κάλυψη Στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται: η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία και οι Δυνάμεις Ασφαλείας. 

Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. 

Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. 

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται: η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. 

Και στις τρεις κατηγορίες οι υπάλληλοι διαχωρίζονται σε μόνιμους, εργοδοτούμενους αορίστου και ορισμένου χρόνου και ωρομίσθιο προσωπικό (τακτικό, έκτακτο και εποχικό).

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).


Συχνότητα

Mηνιαία

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Η Απασχόληση της Κυβέρνησης ανά Κατηγορία ανακοινώνεται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Τα στοιχεία ενημερώνονται στη βάση δεδομένων CYSTAT-DB της διαδικτυακής Πύλης της Στατιστικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν επίσης, διαθέσιμα στοιχεία υπό μορφή προκαθορισμένων πινάκων από το 2009 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. 

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Από τον Ιανουάριο του 2024 καταργήθηκε ο διαχωρισμός σε μόνιμο και έκτακτο προσωπικό. Η Στατιστική Υπηρεσία έχει αναπροσαρμόσει τη διάρθρωση του κυβερνητικού προσωπικού σε μόνιμους, εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου (ΕΑΧ), εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) και ωρομίσθιο προσωπικό. Συνεπώς, υπάρχει διακοπή στη χρονοσειρά και τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα με τα στοιχεία των προηγούμενων μηνών.

Κύριες Μεταβλητές

Στοιχεία Απασχόλησης Κυβέρνησης: Αριθμός υπαλλήλων ανά κατηγορία (Δημόσια Υπηρεσία, Εκπαιδευτική Υπηρεσία, Δυνάμεις Ασφαλείας) και καθεστώς εργοδότησης (μόνιμοι, εργοδοτούμενοι αορίστου και ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιο προσωπικό). 

Συστήματα Ταξινόμησης

Δεν χρησιμοποιείται κάποιο σύστημα ταξινόμησης.

Νομικό Πλαίσιο

Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Τα στοιχεία παράγονται για εθνικούς σκοπούς.

Τελευταία Ενημέρωση

11/06/2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Μαρία Κκουσιή
Αρμόδιος Κλάδος
Αγορά Εργασίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
mkkoushi@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602235
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία