Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών - Μηνιαία Στοιχεία


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Αφορά τις πωλήσεις πετρελαιοειδών από πρατήρια πετρελαιοειδών και τις πωλήσεις σε κυβερνητικά τμήματα, στις Βρετανικές Βάσεις και στα Ηνωμένα Έθνη, σε πλοία και σε άλλους πελάτες, καθώς και τα αποθέματα στο τέλος κάθε μήνα. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει και τις εισαγωγές πετρελαιοειδών απευθείας από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και τη μεταποιητική βιομηχανία.

Μέθοδος

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται σε μηνιαία βάση από τη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία λαμβάνει ηλεκτρονικά το ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. 

Κάλυψη Στοιχείων

Καλύπτονται όλες οι εταιρείες διάθεσης πετρελαιοειδών.

Συχνότητα

Μηνιαία

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Tα αποτελέσματα ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat. Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν από το έτος 2003.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Πωλήσεις, Αποθέματα, Εισαγωγές.

Συστήματα Ταξινόμησης

Δεν εφαρμόζεται.

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1099/2008 σχετικά με τις στατιστικές ενέργειας.

Τελευταία Ενημέρωση

27/10/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Ναυσικά Αποστόλου
Αρμόδιος Κλάδος
Στατιστικές Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
napostolou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602199
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία