Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Συλλογή στοιχείων για την απασχόληση, τις δαπάνες και τις επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας (δηλαδή για πρόληψη, έλεγχο και περιορισμό της ρύπανσης) στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, που περιλαμβάνει τα ορυχεία και λατομεία, τη μεταποίηση, τον ηλεκτρισμό και την υδατοπρομήθεια (τομείς Β έως Ε του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2). Καλύπτονται επίσης οι δημοτικές αρχές και οι ειδικοί παροχείς υπηρεσιών προστασίας  του περιβάλλοντος.

Μέθοδος

Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις σε δείγμα περίπου 1.000 επιχειρήσεων.

Κάλυψη Στοιχείων

Η Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις καλύπτει επιχειρήσεις του ευρύτερου βιομηχανικού τομέα που περιλαμβάνει τα ορυχεία και λατομεία, τη μεταποίηση, τον ηλεκτρισμό και την υδατοπρομήθεια (τομείς Β έως Ε του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2). Καλύπτονται επίσης οι δημοτικές αρχές και οι ειδικοί παροχείς υπηρεσιών προστασίας  του περιβάλλοντος. Η στατιστική μονάδα για την έρευνα είναι η επιχείρηση.

Συχνότητα
Ετήσια
Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Tα αποτελέσματα της  Έρευνας ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Δαπάνες, Επενδύσεις, Έσοδα.

Συστήματα Ταξινόμησης

Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, 2008 (NACE Αναθ. 2)

Νομικό Πλαίσιο
  • Κανονισμός (ΕK) αριθ. 295/2008 σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
  • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς.
Τελευταία Ενημέρωση

28/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Μαριλένα Κυθραιώτου
Αρμόδιος Κλάδος
Μονάδα Στατιστικών Περιβάλλοντος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
mkythreotou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602137
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία