Εγγεγραμμένη Ανεργία


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Στοιχεία για την εγγεγραμμένη ανεργία κατά οικονομική δραστηριότητα, επάγγελμα, ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο κλπ. Η εγγεγραμμένη ανεργία ανακοινώνεται τόσο σε πραγματικά όσο και σε εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

Μέθοδος

Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων αναφορικά με τους εγγεγραμμένους ανέργους που λαμβάνονται σε μηνιαία βάση από το Τμήμα Εργασίας (διοικητικά αρχεία). 

Κάλυψη Στοιχείων

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι ορίζονται τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και εγγράφονται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Συχνότητα

Mηνιαία

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Η εγγεγραμμένη ανεργία ανακοινώνεται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Τα στοιχεία ενημερώνονται στη βάση δεδομένων CYSTAT-DB της διαδικτυακής Πύλης της Στατιστικής Υπηρεσίας. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα και σε εποχικά διορθωμένη μορφή. Υπάρχουν επίσης, διαθέσιμα στοιχεία υπό μορφή προκαθορισμένων πινάκων από το 2002 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. 

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Η σύγκριση των στοιχείων από τον Μάρτιο, 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Από τις 15 Ιουνίου, 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώρηση κενής θέσης εργασίας. Η νέα αυτή ρύθμιση ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της νέας αυτής διαδικασίας με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες. 

Κύριες Μεταβλητές

Στοιχεία για  Εγγεγραμμένους Ανέργους: Αριθμός ανέργων κατά οικονομική δραστηριότητα, κατά επαγγελματική κατηγορία, κατά ηλικία και φύλο,  κατά επαρχία, κατά μορφωτικό επίπεδο, κατά διάρκεια και κατά υπηκοότητα. 

Συστήματα Ταξινόμησης

(α) Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστικοί Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (NACE Αναθ. 2) - Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο 1 ψηφίου.
(β) Επάγγελμα: Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων, 2008 (ISCO-08) - Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο 1 ψηφίου.
(γ) Επίπεδο Εκπαίδευσης: Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Εκπαίδευσης (ISCED-P, 2011) - Δημοσίευση στοιχείων για τις ακόλουθες κατηγορίες:  Χωρίς εκπαίδευση, Στοιχεώδης Εκπαίδευση, Μέση Γενική Εκπαίδευση, Μέση Τεχνική  Εκπαίδευση και Ανώτερη Εκπαίδευση.

Νομικό Πλαίσιο

Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Τα στοιχεία παράγονται για εθνικούς σκοπούς και αποστέλλονται στη Eurostat, σε μηνιαία βάση, στη βάση συμφωνίας κυρίων, με σκοπό την αξιοποίησή τους στην εκτίμηση της μηνιαίας ανεργίας.

Τελευταία Ενημέρωση

21/07/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Χριστόφορος Μιχαηλίδης, Μαρία Χατζηπροκόπη
Αρμόδιος Κλάδος
Αγορά Εργασίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
cmichaelides@cystat.mof.gov.cy, mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602154, 22602146
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία