Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
15 Ιουλ 2016
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΑΠΡ 2016
Μηνιαία
01 Ιουν 2016
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΜΑΡ 2016
Μηνιαία
11 Μαϊ 2016
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΦΕΒ 2016
Μηνιαία
05 Απρ 2016
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, 2015
Μηνιαία
31 Μαρ 2016
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΙΑΝ 2016
Μηνιαία
08 Μαρ 2016
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ - ΔΕΙΚΤΕΣ, 2015
Ετήσια
08 Μαρ 2016
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, 2014
Ετήσια
08 Μαρ 2016
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, 2013
Μηνιαία
29 Φεβ 2016
ΕΣΟΔΑ, 2015
Μηνιαία
29 Φεβ 2016
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΔΕΚ 2015


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία