Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
14 Ιαν 2005
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2004(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2003)
Μηνιαία
14 Ιαν 2005
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2004(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
13 Ιαν 2005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2004 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
04 Ιαν 2005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2004(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2003)
Μηνιαία
04 Ιαν 2005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2004(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2003)
Μηνιαία
04 Ιαν 2005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2004(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
26 Ιαν 2004
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Κ. ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ, 2003(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2002)
Μηνιαία
08 Ιαν 2004
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003(Διακύμανση Δείκτη, Δεκέμβριος 2001-2003)
Μηνιαία
08 Ιαν 2004
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
08 Ιαν 2004
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2002)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία