Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ταξινόμηση ECOICOP), 2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2020), 2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα), 2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), 2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα), 2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΔΕΚ 2020
Μηνιαία
17 Δεκ 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
03 Δεκ 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΝΟΕ 2020
Μηνιαία
18 Νοε 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
05 Νοε 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΟΚΤ 2020


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία