Πληθυσμός - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
30 Νοε 2020
ΓΑΜΟΙ, ΔΙΑΖΥΓΙΑ, 1974-2019
Ετήσια
30 Νοε 2020
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ, ΘΑΝΑΤΟΙ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, 1974-2019
Ετήσια
30 Νοε 2020
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, 1974-2019
Ετήσια
30 Νοε 2020
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, 1990-2019
Ετήσια
29 Νοε 2019
ΓΑΜΟΙ, ΔΙΑΖΥΓΙΑ, 1974-2018
Ετήσια
29 Νοε 2019
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ, ΘΑΝΑΤΟΙ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, 1974-2018
Ετήσια
29 Νοε 2019
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, 1974-2018
Ετήσια
11 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΙΟ, ΕΝΟΡΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 1992
Ετήσια
11 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 1992
Ετήσια
11 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 1992


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία