Πληθυσμός - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
04 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (EN), 1911
Ετήσια
04 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ (EN), 1911
Ετήσια
04 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ (EN), 1911
Ετήσια
04 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ (EN), 1911


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία