Εθνικοί Λογαριασμοί - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
26 Απρ 2021
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
Τριμηνιαία
26 Απρ 2021
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
Ετήσια
02 Μαρ 2021
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2020
Ετήσια
02 Μαρ 2021
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, 1995-2020
Τριμηνιαία
02 Μαρ 2021
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
Τριμηνιαία
02 Μαρ 2021
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
Τριμηνιαία
02 Μαρ 2021
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
Τριμηνιαία
16 Φεβ 2021
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
Τριμηνιαία
30 Νοε 2020
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2020
Τριμηνιαία
30 Νοε 2020
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2020


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία