Εθνικοί Λογαριασμοί - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
15 Οκτ 2021
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
Τριμηνιαία
01 Σεπ 2021
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Τριμηνιαία
01 Σεπ 2021
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Τριμηνιαία
01 Σεπ 2021
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Τριμηνιαία
17 Αυγ 2021
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Τριμηνιαία
30 Μαϊ 2021
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Τριμηνιαία
30 Μαϊ 2021
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Τριμηνιαία
30 Μαϊ 2021
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Τριμηνιαία
18 Μαϊ 2021
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Ετήσια
26 Απρ 2021
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2020 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία