Εθνικοί Λογαριασμοί - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
11 Δεκ 2009
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009
Τριμηνιαία
11 Δεκ 2009
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009
Τριμηνιαία
11 Δεκ 2009
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009
Τριμηνιαία
13 Νοε 2009
Α.Ε.Π. ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009
Ετήσια
09 Νοε 2009
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2008 (ESA 1995)
Τριμηνιαία
09 Σεπ 2009
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008
Τριμηνιαία
07 Σεπ 2009
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009
Τριμηνιαία
07 Σεπ 2009
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009
Τριμηνιαία
07 Σεπ 2009
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009
Τριμηνιαία
13 Αυγ 2009
Α.Ε.Π. ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία