Εθνικοί Λογαριασμοί - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
08 Σεπ 2011
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
Τριμηνιαία
08 Σεπ 2011
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
Τριμηνιαία
08 Σεπ 2011
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
Τριμηνιαία
16 Αυγ 2011
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
Τριμηνιαία
09 Ιουν 2011
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
Τριμηνιαία
09 Ιουν 2011
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
Τριμηνιαία
09 Ιουν 2011
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
Τριμηνιαία
13 Μαϊ 2011
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
Ετήσια
22 Μαρ 2011
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2010 (ESA 1995)
Τριμηνιαία
11 Μαρ 2011
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2010


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία