Εθνικοί Λογαριασμοί - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
09 Ιουν 2015
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015
Τριμηνιαία
09 Ιουν 2015
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015
Τριμηνιαία
13 Μαϊ 2015
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015
Ετήσια
23 Μαρ 2015
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2014 (ESA 2010)
Τριμηνιαία
11 Μαρ 2015
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2014
Τριμηνιαία
11 Μαρ 2015
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2014
Τριμηνιαία
11 Μαρ 2015
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2014
Τριμηνιαία
13 Φεβ 2015
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2014
Τριμηνιαία
09 Δεκ 2014
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2014
Τριμηνιαία
09 Δεκ 2014
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2014


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία