Εθνικοί Λογαριασμοί - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
09 Δεκ 2016
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Τριμηνιαία
09 Δεκ 2016
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Τριμηνιαία
15 Νοε 2016
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Ετήσια
14 Οκτ 2016
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2015 (ESA 2010)
Τριμηνιαία
08 Σεπ 2016
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Τριμηνιαία
08 Σεπ 2016
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Τριμηνιαία
08 Σεπ 2016
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Τριμηνιαία
12 Αυγ 2016
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Τριμηνιαία
09 Ιουν 2016
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Τριμηνιαία
09 Ιουν 2016
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία