Εθνικοί Λογαριασμοί - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
14 Αυγ 2017
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Τριμηνιαία
09 Ιουν 2017
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Τριμηνιαία
09 Ιουν 2017
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Τριμηνιαία
09 Ιουν 2017
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Τριμηνιαία
16 Μαϊ 2017
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017
Ετήσια
16 Μαρ 2017
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2016 (ESA 2010)
Τριμηνιαία
10 Μαρ 2017
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Τριμηνιαία
14 Φεβ 2017
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Τριμηνιαία
09 Δεκ 2016
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Τριμηνιαία
09 Δεκ 2016
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ), 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία