Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
16 Μαρ 2022
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2009-2021
Τριμηνιαία
16 Μαρ 2022
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, 2009-2021
Ετήσια
16 Μαρ 2022
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, 1995-2021
Τριμηνιαία
02 Μαρ 2022
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Ετήσια
02 Μαρ 2022
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1999-2021
Μηνιαία
11 Ιαν 2022
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2009-2021
Μηνιαία
05 Ιαν 2022
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2021
Τριμηνιαία
02 Μαρ 2021
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2020
Ετήσια
18 Σεπ 2020
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2020 - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μηνιαία
08 Μαϊ 2020
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2019
Τριμηνιαία
27 Φεβ 2020
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2019
Ετήσια
11 Σεπ 2019
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2019 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μηνιαία
11 Ιουλ 2019
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 2009- ΙΟΥΝ 2019
Τριμηνιαία
30 Μαϊ 2019
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2017
Τριμηνιαία
22 Φεβ 2019
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2018
Μηνιαία
04 Ιαν 2019
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2018
Ετήσια
14 Σεπ 2018
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2018 - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
Ετήσια
22 Ιουν 2018
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2017 - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μηνιαία
04 Ιαν 2018
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2017
Τριμηνιαία
28 Ιουλ 2017
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2016
Ετήσια
28 Ιουλ 2017
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2016 - ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μηνιαία
04 Ιαν 2017
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2016
Τριμηνιαία
08 Ιουλ 2016
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2015
Τριμηνιαία
26 Φεβ 2016
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1999-2003
Τριμηνιαία
19 Φεβ 2016
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2004
Τριμηνιαία
12 Φεβ 2016
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2005
Τριμηνιαία
05 Φεβ 2016
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2006
Τριμηνιαία
29 Ιαν 2016
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2007
Τριμηνιαία
21 Ιαν 2016
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2008
Μηνιαία
07 Ιαν 2016
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2015
Τριμηνιαία
18 Δεκ 2015
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2010
Τριμηνιαία
18 Δεκ 2015
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2009
Ετήσια
12 Οκτ 2015
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 1985-2014
Τριμηνιαία
07 Αυγ 2015
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2011
Τριμηνιαία
31 Ιουλ 2015
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2012
Τριμηνιαία
17 Ιουλ 2015
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2013
Τριμηνιαία
29 Μαϊ 2015
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2014
Ετήσια
29 Μαϊ 2015
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2014 - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μηνιαία
07 Ιαν 2015
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2014
Μηνιαία
07 Ιαν 2014
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2013
Μηνιαία
04 Ιαν 2013
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2012
Μηνιαία
04 Ιαν 2012
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2011
Μηνιαία
21 Φεβ 2011
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ , 2010
Μηνιαία
05 Ιαν 2010
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2009
Μηνιαία
08 Ιαν 2009
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2008
Μηνιαία
07 Ιαν 2008
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 2007
Μηνιαία
16 Ιαν 2007
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΑ Ε.Γ.Ε., 2006
Μηνιαία
09 Ιαν 2006
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΑ Ε.Γ.Ε., 2005
Μηνιαία
02 Φεβ 2005
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΑ Ε.Γ.Ε., 2003
Μηνιαία
10 Ιαν 2005
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΑ Ε.Γ.Ε., 2004
Μηνιαία
09 Ιαν 2003
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΑ Ε.Γ.Ε., 2002


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία