Εργατικό Κόστος και Απολαβές - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
28 Σεπ 2021
ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, 1960-2020
Ετήσια
28 Σεπ 2021
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2009-2020
Ετήσια
28 Σεπ 2021
ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2010-2020
Ετήσια
28 Σεπ 2021
ΜΕΣΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤA ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2010-2020
Ετήσια
28 Σεπ 2021
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, 2010-2020
Ετήσια
30 Δεκ 2020
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 2018
Ετήσια
30 Δεκ 2020
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 2018
Ετήσια
30 Δεκ 2020
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 2018
Ετήσια
13 Νοε 2018
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, 2016
Ετήσια
15 Ιουλ 2016
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , 2014/2010


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία