Εργατικό Κόστος και Απολαβές - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
29 Δεκ 2022
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ, 2003-2021
Μηνιαία
24 Ιαν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2000-2021
Ετήσια
28 Σεπ 2021
ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, 1960-2020
Ετήσια
28 Σεπ 2021
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2009-2020
Ετήσια
28 Σεπ 2021
ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2010-2020
Ετήσια
28 Σεπ 2021
ΜΕΣΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤA ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2010-2020
Ετήσια
28 Σεπ 2021
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, 2010-2020
Ετήσια
30 Δεκ 2020
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 2018
Ετήσια
30 Δεκ 2020
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 2018
Ετήσια
30 Δεκ 2020
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 2018


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία