Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
18 Ιουλ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2005 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
03 Ιουλ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, 2004 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
03 Ιουλ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 2004 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
15 Φεβ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2005 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
13 Ιαν 2006
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΚΕΡ, 2003-2005
Μηνιαία
13 Ιαν 2006
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, 2003-2005
Ετήσια
19 Σεπ 2005
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ, 2000-2003
Μηνιαία
06 Σεπ 2005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2003 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
10 Μαρ 2005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, 2003 (ΒΑΣΗ 2000)
Μηνιαία
01 Φεβ 2005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2004 (ΒΑΣΗ 2000)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία