Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
31 Ιουλ 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2013 (ΒΑΣΗ 2005)
Μηνιαία
31 Ιουλ 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2013 (ΒΑΣΗ 2010)
Μηνιαία
12 Φεβ 2014
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΙΑΝ 2011-ΔΕΚ 2013
Μηνιαία
30 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2012 (ΒΑΣΗ 2010)
Μηνιαία
30 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2011 (ΒΑΣΗ 2010)
Μηνιαία
30 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2010 (ΒΑΣΗ 2010)
Μηνιαία
27 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, 2010 (ΒΑΣΗ 2010)
Μηνιαία
22 Ιαν 2014
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΚΕΡ, 2011-2013
Μηνιαία
21 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2010 (ΒΑΣΗ 2010)
Μηνιαία
14 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2010 (ΒΑΣΗ 2010)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία