Βιομηχανία - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
09 Ιουλ 2024
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2008-2022
Μηνιαία
02 Μαϊ 2024
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2023 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
02 Μαϊ 2024
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2023 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
02 Μαϊ 2024
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, 2023 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
29 Απρ 2024
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2023 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
29 Απρ 2024
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2023 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
14 Μαρ 2024
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2023 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
14 Μαρ 2024
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2023 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
05 Ιαν 2024
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
05 Ιαν 2024
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία