Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
02 Ιουν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2021 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
02 Ιουν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
02 Ιουν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
02 Ιουν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, 2021 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
02 Ιουν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
30 Μαϊ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
30 Μαϊ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
30 Μαϊ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2021 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
28 Φεβ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Μηνιαία
28 Φεβ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2022 (ΒΑΣΗ 2015)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία