Υγεία - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
30 Μαϊ 2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 2022
Ετήσια
08 Σεπ 2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 2021
Ετήσια
12 Ιαν 2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 2020
Ετήσια
12 Ιαν 2023
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, 1990-2020
Ετήσια
12 Ιαν 2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 2019
Ετήσια
01 Ιουλ 2020
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 2018
Ετήσια
03 Μαϊ 2019
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 2017
Ετήσια
21 Σεπ 2018
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 2016


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία