Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
17 Δεκ 2001
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 08/01
Μηνιαία
22 Νοε 2001
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 07/01
Μηνιαία
16 Οκτ 2001
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 06/01
Μηνιαία
19 Σεπ 2001
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 05/01
Μηνιαία
23 Ιουλ 2001
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 04/01
Μηνιαία
19 Ιουν 2001
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 03/01
Μηνιαία
09 Μαϊ 2001
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 02/01
Μηνιαία
30 Απρ 2001
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 01/01


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία