Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
04 Δεκ 2002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 07/02
Μηνιαία
31 Οκτ 2002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 06/02
Μηνιαία
29 Σεπ 2002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 05/02
Μηνιαία
17 Ιουλ 2002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 03/02
Μηνιαία
17 Ιουν 2002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 02/02
Μηνιαία
20 Μαϊ 2002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 01/02
Μηνιαία
10 Απρ 2002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 12/01
Μηνιαία
13 Μαρ 2002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 11/01
Μηνιαία
14 Φεβ 2002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 10/01
Μηνιαία
25 Ιαν 2002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), 09/01


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία