Εξωτερικό Εμπόριο - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
17 Ιουν 2024
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, 1995-2023
Ετήσια
17 Ιουν 2024
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 1930-2023
Μηνιαία
17 Ιουν 2024
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 2014-2022
Ετήσια
17 Ιουν 2024
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 1985-2023
Ετήσια
17 Ιουν 2024
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΑΦΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, 1995-2023
Μηνιαία
11 Μαϊ 2020
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡ 2020 (Προκαταρκτικά)
Ετήσια
22 Αυγ 2008
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, 1995-2007
Ετήσια
22 Αυγ 2008
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 1985-2007
Ετήσια
22 Αυγ 2008
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, 1960-2007
Μηνιαία
09 Δεκ 2004
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, ΙΑΝ – ΙΟΥΛ 2004


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία