Περιβάλλον - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
27 Αυγ 2012
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2010
Ετήσια
11 Αυγ 2011
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2009
Ετήσια
09 Αυγ 2011
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2008
Ετήσια
20 Φεβ 2009
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2007
Ετήσια
21 Μαρ 2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ, 2007
Ετήσια
31 Ιαν 2008
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2006
Ετήσια
24 Ιουλ 2007
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, 1992-2005
Ετήσια
25 Ιαν 2007
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2005
Ετήσια
16 Ιαν 2007
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, 2004
Ετήσια
22 Μαρ 2006
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2003-2004


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία