Εκπαίδευση - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
26 Οκτ 2020
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2018/2019
Ετήσια
15 Μαϊ 2020
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ/ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2017
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
Ετήσια
30 Μαρ 2020
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 2017/2018
Ετήσια
11 Φεβ 2020
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία